Spis artykułów 2015 rok

SZTUKA

Bielecka D.: Nie ma sztuki bez ognia! Relacja z 8. Międzynarodowego Festiwalu Wysokich Temperatur. 3, 3
Ciemińska J.: Skarby z piasku i z ognia. Szkło i kryształ w Muzeum Sztuk Dekoracyjnych w Paryżu. 5, 6
Grześkiewicz M i D.: Pracownia Grześkiewiczów. Z ceramiką od trzech pokoleń. 1, 3
Kołys K.: Gliniane krajobrazy. Christopher David White i jego manifest artystyczny. 5, 3
Maszewska A.: Koronkowa robota. Wywiad z NeSpoon, artystką streetarterką, ceramiczką i malarką. 2, 3
Maszewska A., Rudnik K.: Sztuka precyzji. O długim życiu ceramiki w perspektywie historycznej i domowej opowiada Joanna Koryciarz-Kitamikado. 4, 6
Matuszczyk M., Wowak J.: Lvyra Terese Petraitiene i jej legendy opowiadane gliną. Ceramika z Litwy. 1, 6
Miller L.: Wartość dodana. Patrik Illo i Aleksandra Stencel. 2, 6
Rudnik K.: Inspirują mnie drzewa. Z Elżbietą Stanhope rozmawia Kamila Rudnik. 6, 8
Turek J.: Fenomen potłuczonego szkła. Szklane stworzenia Marty Klonowskiej. 4, 3
Wajda-Lawera H.: Kilka portretów... Nowa i nowatorska artystyczna kreacja Beaty Stankiewicz-Szczerbik. 3, 6

 

NAUKA

Badura L.: Metody badań antypoślizgowości płytek ceramicznych stosowane w Polsce. 6, 21
Balon-Wróbel A., Marczewska A.: Wpływ jakości wykonania szyb zespolonych na zachowanie ich parametrów użytkowych. 4, 9
Balon-Wróbel A., Marczewska A., Sacha S.: Wpływ czynników środowiskowych na właściwości mechaniczne szczeliw konstrukcyjnych. 2, 15
Bańka K.: Renesans szkła prasowanego na tle historii Huty Szkła Gospodarczego w Ząbkowicach. 5, 22
Bańka K.: Wybrane dyplomy ASP we Wrocławiu. 4, 24
Bober-Tubaj A.: Bolesławiecka garncarnia artystyczna Kurta Randhahna – zapomniany epizod z okresu secesji. 6, 13
Filipecki J., Golis E., Kotynia K., Chamerski K.: Badanie wpływu domieszki gd na stopień zdefektowania struktury szkła tellurowego. 1, 17
Gąsiński A, Sałaciński R.: Synteza wollastonitu na bazie pospolitych surowców mineralnych. 1, 8
Golis E.: Badania wpływu domieszki jonów Gd3+ na własności magnetooptyczne szkła tellurowego. 6, 10
Kamińska M., Walczak M., Płotek M., Gajewska-Prorok E.: Witraże z Grodźca – badania, konserwacja i restauracja trzech kwater witrażowych ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu. 3, 14
Kozubek I., Brzezicki J.: Wpływ obróbki cieplnej szkła i rodzaju zastosowanej międzywarstwy na wytrzymałość mechaniczną szyb laminowanych dla budownictwa. 4, 17
Kurdowski W.: Profesor Leszek Stoch. 1, 25
Mazur D.: Ornamentyka wybranych kafli piecowych z Krakowa jako przyczynek do badań nad kulturą i społeczeństwem  XV I XVI-wiecznego miasta. 2, 10   
Mikołajczyk I., Papier A.: Wymagania i metody badań szkła stosowanego w meblach cz. 2. Szkło warstwowe. 3, 27
Mikołajczyk I., Papier A.: Wymagania i metody badań szkła stosowanego w meblach.Cz. 1 Szkło hartowane i szkło emaliowane. 2, 26
Pabian S., Rybicka-Łada J., Mucha A.: Identyfikacja zjawiska powstawania przebarwień na powłoce niskoemisyjnej szkła stosowanego w szybach zespolonych i jego eliminacja. 3, 18
Pampuch R.: Przezwyciężanie kruchości materiałów ceramicznych: elementarne idee. 1, 14
Pospieszna B.: Ceramika dalekowschodnia z badań archeologicznych na Starym Mieście w Elblągu.  1, 20
Serafin A.: Ekspresja ceglanych elewacji na przykładzie architektury niemieckiej i austriackiej. 3, 22
Synowiec B., Karaś A., Gebel R.: Opracowanie farb ceramicznych zapewniających tworzenie wielowarstwowych powłok z przestrzeni barwnej CMYK. 5, 16
Sędłak B, Sulik P.: Odporność ogniowa pionowych elementów przeszklonych. 5, 8
Śliwa A.: Zastosowanie porozymetrii rtęciowej do oceny wpływu wstrząsów cieplnych na zmiany teksturalne i rozkład wielkości porów w magnezjowochromowych tworzywach ogniotrwałych. 5, 11
Świetlik R., Molik A.: Wpływ charakterystyki ekologicznej źródeł energii na obciążenia środowiska towarzyszące produkcji szkła płaskiego float. 6, 18
Taźbierski P., Dziubak C., Oziębło A.: Mullit syntezowany w fazie stałej w złożu proszkowym. 4, 21
Tomaszewska J., Michalski J., Kurzydłowski K.J.: Wytwarzanie nanocząstek akagenitu ß-FeO(OH) na powierzchni nanorurek węglowych. 2, 8
Wiśniewski Z., Jaegermann Z., Michałowski S., Michalik R.: Materiały Ceramiczne dla protetyki stomatologicznej – ceramiczne bloki cyrkonowe z gradientem barwy. 4, 13
Wojnarowicz J., Kuśnieruk S., Chudoba T., Mizeracki J., Łojkowski W.: Mikrofalowa solwotermalna synteza nanocząstek tlenku cynku domieszkowanego kobaltem. 3, 8
Wysoczański B., Łukowicz M., Skrzyński S., Dudziński K.: Wstęp do analizy przeciążeń odcinka lędźwiowego kręgosłupa u ceramików, na podstawie przeglądu literatury. 2, 22

 

PRZEMYSŁ

Ciecior D.: Seniorzy odwiedzili szklarki. 4, 28
Grobarczyk A.: Akademia Górniczo-Hutnicza: nauka dla przemysłu. 3, 32
Malinowska M.: Indywidualna i bezpieczna konfi guracja tego, czego czasem nie widać... Wywiad z Grzegorzem Sołtysem, dyrektorem oddziału Vetrotech Saint-Gobain International AG w Polsce. 6, 3
Micyk E.: Laboratorium Nanotechnologii Ceramicznych przy Zakładzie Nanotechnologii ICIMB w Warszawie. Wywiad z dr inż. Krzysztofem Perkowskim. 1, 28
Pabian S.: Szyby dla motoryzacji oraz ich homologacja na rynku europejskim. 4, 26
Reben M.: Współczesne metody produkcji i przetwórstwa szkła. Osiągnięcia i wyzwania na przyszłość. 6, 26
Rudnik K.: Nie tylko talerze... Wywiad z Ingą Kamińską, prezes Polskich Fabryk Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” S.A. 3, 28
Rudnik K., Malinowska M.: KOŁO zamachowe polskiej ceramiki sanitarnej. Wywiad z Przemysławem Powalaczem, Prezesem Zarządu Sanitec KOŁO. 5, 26
Woźniak Z.: Misja szkłem pisana. Produkcja dekoracji szklanych w Grupie Paradyż. 2, 30
VITREL: jak co roku o tej samej porze. Ceramika i szkło na targach branżowych. 3, 34

 

HISTORIA

Cieśla M., Traczyk B., Jaegermann Z., Prohaska K.: Historia Zakładów Ceramiki Radiowej CERAD.  Część II. Okres intensywnego rozwoju ZCR CERAD (lata 1966-1988). 1, 32
Dąbrowski J.: Jerzy Brzóska – wspomnienie. 4, 29
Czechowski J.: Monety ceramiczne z Bolesławca. Historia tzw. monet zastępczych. 1, 30
Kosak B.: Szolka. Przeznaczenie i miejsce w hierarchii naczyń domowych. 6, 33
Kostuch B.: „Eksperyment łysogórski” – z okazji 55 rocznicy wystawy w pałacu Pod Blachą.  3, 36
Walaa Hamed Mohamed Hamza: Użycie technologii „Pate de Verre” w ożywianiu starożytnej sztuki egipskiej. Egipska badaczka na polskiej uczelni. 2, 34
Kujawska A.: Josephinenhütte. Historia huty Julia. 6, 30
Kujawska A.: Nie zapomnijmy... Władysław Czyszczoń i Ludwik Kiczura – wspomnienie. 6, 33
Malinowska M.: Niegdyś na naszych stronach. Z dawnych kart „Szkła i Ceramiki”. 6, 29
Maszewska A.: Królewska Karolina. 155 lat Zakładów Porcelany Stołowej Karolina Sp. z o. o. 5, 30
Ziemba B.: Kolejne dziesięciolecie naszego czasopisma. 4, 30

 

RZEMIOSŁO

Brygier E.: Jak stworzyć oryginalną biżuterię nie wydając majątku? 3, 38
Brygier E.: Kto jest najpiękniejszy w świecie? Podręczne lusterko – zrób to sam! 5, 32
Malinowska M., Rudnik K.: Stop szkło! „W mojej pracy wykorzystuję resztki szyb” – rozmowa z Matyldą Makulską, projektantką i właścicielką pracowni szkła MAKU. 6, 36

 

LUDZIE I MIEJSCA

Beer A.: Rolnik szuka żony przy kole garncarskim. Matrymonialne garncarstwo – to działa! 5, 38
Budzyn J., Chomać-Piechota K.: Wielbłąd z północy. Mozaika, która angażuje – mobilna struktura przestrzenna w Szczecinie. 2, 42
Ciemińska J.: Porcelana biskwitowa z Sevres w XVIII wieku. Wystawa w Muzeum Ceramiki w Sevres. 6, 40
Gędek I.: Popołudnie w Nancy. W domu Eugene'a Corbina. 1, 42
Łasisz D.: Prekolumbijska ceramika majów. Projekt Archeologiczny Nakum, Gwatemala. 1, 38
Malinowska M.: Peru, Mochikowie i ceramiczna erotyka w tle. Z Arkadym Radosławem Fiedlerem rozmawia Monika Malinowska. 5, 34
Maszewska A.: Naczynia z oranżowego szkła są najlepsze. Z Marcinem Więckiem, archeologiem i pracownikiem Muzeum Farmacji rozmawia Agnieszka Maszewska. 6, 38
Mazurówna K.: Mój króliczek. Felieton. 1, 37
Rudnik K.: Mozolka w „CERAMIQ”. O pasji do ceramiki i pasji do nauczania – rozmowa z Agnieszką Barnat, właścicielką szkoły „Ceramiq”. 2, 38
Skorek A.: Dwie kobiety z psem w Krakowie… Wystawa szkła artystycznego w krakowskiej Galerii Lipowa 3. 2, 42
Sokołowa-Zyzak E.: Zdobienie porcelany na Łotwie. Międzynarodowe Sympozjum Ceramiczne ZVARTAVA. 4, 36
Surma W.: LAB ORO czyli plenery ceramiczne w Orońsku. 3, 40
Śniegulska-Gomuła M.: Od manufaktury magnackiej do przemysłu. Ceramika Ćmielowska w zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach. 2, 43
Tomaszewska Saga D.: Kaliskie kadry dla ceramiki. Kształcenie artystyczne w Kaliszu. 1, 40
Turek J.: Dwunasta edycja IGS. Relacja z International Glass Symposium w Novym Borze. 5, 36

 

WYDARZENIA

Bialic A.: Przestrzenie dla piękna. Przestrzenie dla szkła. Festiwal „Play with Glass” – idee i plany. 5, 40
Brach S.: Ecco Homo. 1, 45
Czapska M.: Wystawa szkła artystycznego w kwidzyńskim zamku. 4, 43
Gierlach K.: Egzoplanety – szkło artystyczne Yana Zoritchaka. Wystawa w Muzeum Podkarpackim w Krośnie. 3, 45
Grzybek M.: Na początku były Zduny. 2, 45
Kołys K.: All at once w Bostonie. Twórczość Arlene Shechet w Instytucie Sztuki Współczesnej. 4, 42
Malinowska M.: Glassberries design awards 2015. 3, 43
Malinowska M.: To ludzie tworzą porcelanę. Największa wystawa ćmielowskiej porcelany z nagrodą PorcelaNOWA dla Pani Danuty Duszniak. 4, 38
Niedźwiecki Z.: Malarstwo, rysunek i ceramika w XX wieku. Wystawa w Muzeum Okręgowym w Pile. 3, 44
Ostrowiec Świętokrzyski, Puszczykowo, Kielce, Nowogrodziec. Przegląd wydarzeń z Polski. 4, 40
Rudnik K.: Plisowanki – musisz to mieć! Rozmowa z Agnieszką Bar, autorką projektu nagrodzonego w plebiscycie MUST HAVE. 4, 44
Sieczka G.: XI. Warszawskie Spotkania Ceramiczne. 3, 42
Skorek A.: „Podróżowanie w przestrzeni” w Galerii Lipowa 3. Wernisaż wystawy Barbary Trzybulskiej. 6, 45
Štěrbová A.: Na fali szkła. Relacja z wystawy Glass to Face w (A)VOID Floating Gallery w Pradze. 4, 39
Wierzchucka J.: Polsko-czeskie święto szkła w Jeleniej Górze. Prace Barbary Idzikowskiej i Vladimira Kleina w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze. 4, 45
Wiśniewski P.: Nowe technologie na kongresie w Turcji. Branżowe spotkanie nad Zatoką Oludeniz. 6, 42
Zieliński K.: Glass & Stone Poznań 2015. 6, 43
Ziółkowski K.: Wystawa „Zapach zapamiętany”. Artystyczne połączenie zapachu z ceramiką. 6, 44
Zwycięstwo w Cluj. Doceniona ceramiczna praca Into the wild Alicji Buławki-Fankidejskiej

 

PORADY

Beer A.: Jak lepić duże kształty formując kulę. 2, 47
Beer A.: Jak uformować dwojaki. 3, 47
Beer A.: Jak zrobić Sowę. 4, 47
Beer A.: Lepimy aniołka. 6, 47
Beer A.: Zakładamy kurnik. 5, 47
Bochacz A.: Malowanie witraża klasycznego. Odcinek 6. 1, 46
Bochacz A.: Malowanie witraża klasycznego. Odcinek 7. 2, 46
Bochacz A.: Malowanie witraża klasycznego. Odcinek 8. 3, 46
Bochacz A.: Malowanie witraża klasycznego. Odcinek 9. 4, 46
Bochacz A.: Malowanie witraża klasycznego. Odcinek 10. 5, 46
Bochacz A.: Malowanie witraża klasycznego. Odcinek 11. 6, 46
Osiński D.: Jak modelować z plastra gliny. 1, 47

 

 

ISSN 0039-8144

Informujemy, że w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie cookies. więcej informacji...