rys 9

Mikroskopia dwuwiązkowa w badaniach właściwości materiałów ceramicznych od 3D EBSD do FIB-DIC

W prezentacji przedstawiono zastosowanie trójwymiarowej akwizycji dyfrakcji elektronów ostecznie rozproszonych 3D EBSD (Three- Dimensional Electron Backscatter Diffraction) w badaniachspiekanych tlenkowych przewodników jonowychna bazie dwutlenku cyrkonu ZrO2 stabilizowanego trójtlenkiem itru Y2O3. Technika ta polega na sekwencyjnym usuwaniu warstwy materiału wysokoenergetyczną wiązką jonów galu z równoczesną akwizycją map orientacji. Po złożeniu wszystkich zebranych map za pomocą specjalistycznego oprogramowania powstaje trójwymiarowy obraz mikrostruktury badanego materiału, który pozwala na analizę rozmiarów krystalitówi rozkładu ich orientacji w przestrzeni trójwymiarowej, co nie było osiągalne przy standardowej, dwuwymiarowej analizie dyfrakcyjnej.

Czytaj więcej...

Szklane trumny i urny. Szkło w obrzędach pogrzebowych.

Dawno, dawno temu…Pierwsze znane przykłady użycia szkła do przechowywania zwłok pochodzą ze starożytnego Rzymu. Obowiązujący wówczas obyczaj kremacji ciała zmarłego, determinował konieczność przechowywania popiołów w specjalnym naczyniu. Opracowana przez rzymian technika dmuchania szkła na piszczeli ułatwiła proces produkcji szklanych naczyń i pociągnęła za sobą znaczny wzrostu ich popularności. Szklane urny kremacyjne powstawały w okresie I–IV w. n.e.

Czytaj więcej...

Więcej niż nadzieja, mimo piekła i zdrady. Witraże w kościele św. Macieja we Wrocławiu

Projekt witraży we wrocławskim kościele św. Macieja został opracowany w oparciu o jasną i klarowną myśl teologiczną, która biegnie do najważniejszych wydarzeń zbawczych. W osi wschód-zachód umieszczono przedstawienia symboliczne, a w osi północ-południe figuratywne, których opowieść z reguły wykracza poza jedno okno i przechodzi do sąsiednich, tak jak opowieści o najważniejszych wydarzeniach z historii zbawienia wymykają się jednej opowieści.

Czytaj więcej...

Okładziny ceramiczne o właściwościach antybakteryjnych

Aktualne wydarzenia na świecie dobitnie dowodzą, jak niebezpieczne są wirusy. Ebola, HIV, Marburg, żółta febra, Denga, koronawirusy, MERS1 i SARS2, wywołujące chorobę COVID-19 zbierały i zbierają swoje śmiertelne żniwo wszędzie tam, gdzie się pojawią. Ale oprócz tych spektakularnych istnieją również inne, które są blisko, a nawet bardzo blisko nas.

Czytaj więcej...

ISSN 0039-8144

Informujemy, że w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie cookies. więcej informacji...