rys 9

Znaczenie sztuki w publicznej przestrzeni miejskiej na podstawie wybranych przykładów obiektów ceramicznych we Wrocławiu

Publiczna przestrzeń miejska i jej założenia – wprowadzenie Zgodnie z Ustawą z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Rozdział 1, Art. 2. pkt. 6, „przez obszar przestrzeni publicznej należy rozumieć obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne (...)”. Przestrzeń publiczna, miejska, jest dobrem wspólnym, stanowi miejsce integracji bądź współistnienia różnych grup wiekowych, niezależnie od statusu materialnego czy wykształcenia.

Czytaj więcej...

Adaptacja wnętrza sakralnego z zastosowaniem akustycznych modułów ceramicznych

Ideą opracowania autorskiej koncepcji akustycznego modułu ceramicznego było zaprojektowanie systemu modułów ceramicznych, które będą kształtować akustykę wnętrza. Myśl przewodnią projektu stanowiło plastyczne kreowanie przestrzeni wraz z kształtowaniem własności akustycznych pomieszczenia.

Czytaj więcej...

Na marginesie poszukiwań Quarjat as-Saqaliba: wczesnośredniowieczna ceramika z emiratu Nekor

Quarjat as-Saqaliba to arabska nazwa oznaczająca „wieś Słowian”, którą wymienia w XI wieku hiszpańsko-arabski historyk Abu ‘Abd Allah al-Bakri. Znajdowała się ona w emiracie Nekor, w pobliżu stolicy o tej samej nazwie. W 2016 roku zawiązała się grupa badawcza, której członkowie zamierzają ją odkryć. W tym samym roku odbyła się wyprawa rekonesansowa, której celem było m.in. pozyskanie wiedzy na temat źródeł archeologicznych z obszaru emiratu. Jednym z nich jest ceramika, która stanowi pierwszorzędne źródło do historii Nekor, jest również prawdopodobnie kluczem do odnalezienia. Qarjat as-Saqaliba.

Czytaj więcej...

Numeryczne modelowanie zjawiska kruchego zniszczenia szkła w hybrydowych belkach drewniano-szklanych

Pomimo że szkło znane jest od tysięcy lat, dopiero od kilku dekad elementy wykonane z tego materiału są wykorzystywane jako nośne elementy konstrukcyjne, np. belki, ściany czy słupy w wielu realizacjach, takich jak dachy, fasady, ogrody zimowe, kładki dla pieszych oraz elementy przeszkleń jachtów morskich.

Czytaj więcej...

ISSN 0039-8144

Informujemy, że w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie cookies. więcej informacji...