rys 9

Niskotemperaturowe starzenie cyrkonowych materiałów ceramicznych Y-TZP.

Tlenek cyrkonu stabilizowany tlenkiem itru Y-TZP (ang. Yttriastabilized Tetragonal Zirconia Polycrystal) jest powszechnie stosowany jako materiał protetyczny w stomatologii, do wykonywania elementów implantów oraz podbudów koron i mostów. Cechuje się bardzo dobrą wytrzymałością i odpornością na pękanie, a także dobrymi właściwościami estetycznymi. ZrO2 występuje w trzech odmianach polimorficznych: jednoskośnej (m – ang. monoclinic), tetragonalnej (t – ang. tetragonal) oraz regularnej (c – ang. cubic).

Z formami polimorficznymi związane są właściwości tlenku cyrkonu. Stabilna termodynamicznie w warunkach normalnych jest faza jednoskośna. Przejście do formy tetragonalnej następuje przez podniesienie temperatury powyżej 1170°C. Z dalszym wzrostem temperatury forma tetragonalna przechodzi w fazę regularną. Ważna właściwość tlenku cyrkonu – wysoka odporność na kruche pękanie, ma związek z przejściem odwrotnym z komórki tetragonalnej do jednoskośnej...

 

PEŁNA WERSJA ARTYKUŁU DO POBRANIA
mgr Paulina Tymowicz-Grzyb
P Tymowicz GrzybAbsolwentka Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2010 r. jest asystentem, obecnie w Zakładzie Technologii Ceramik ICiMB. Opiekun Pracowni Mikroskopii Skaningowej i Pracowni Szlifierskiej. Prowadzi prace naukowo-badawcze związane tematycznie z profilem zakładu.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

STRESZCZENIE:
Przedmiotem badań było zjawisko starzenia niskotemperaturowego materiałów cyrkonowych. Ma ono ogromny wpływ na funkcjonalność i trwałość elementów wykonanych z ceramiki cyrkonowej. Celem niniejszej pracy było zbadanie początkowych etapów procesu niskotemperaturowego starzenia materiałów cyrkonowych Y-TZP metodami analizy fazowej XRD oraz obserwacji mikroskopowych SEM. Badania fazowe przeprowadzone metodą dyfrakcji rentgenowskiej wykazały wzrost zawartości fazy jednoskośnej w badanych materiałach Y-TZP, co potwierdziło wystąpienie zjawiska starzenia hydrotermalnego. Zawartość fazy jednoskośnej ZrO2 w starzonych próbkach była proporcjonalna do czasu starzenia. Wyniki badań XRD zostały potwierdzone analizą obrazów mikroskopowych SEM.
SUMMARY Low-temperature degradation of Y-TZP zirconia ceramics. Part I: Microscopic observations and phase analysis
The subject of the study was the phenomenon of low-temperature degradation (LTD) of Y-TZP zirconia ceramics. It has crucial impact on functionality and stability of zirconia elements. The aim of this work was to investigate the initial stages of LTD process of zirconia ceramics by means of phase analysis XRD and SEM microscopic observations. Phase analysis conducted by X-ray diffraction method showed that the content of monoclinic phase in samples after aging increased. The content of the monoclinic ZrO2 phase in aged samples was proportional to the aging time. XRD results have been confirmed by SEM image analysis.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne

ISSN 0039-8144

Informujemy, że w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie cookies. więcej informacji...