rys 9

Wpływ temperatury i wilgotności na właściwości spektrofotometryczne szkieł z powłokami

Poprawę funkcjonalności szkieł budowlanych do przeszkleń zewnętrznych, szkieł opakowaniowych, gospodarczych i optycznych można osiągnąć dzięki modyfikacji powierzchni szkła poprzez nanoszenie cienkich powłok. Mogą to być warstwy metaliczne, lub z tlenków metali, a także amorficzne nieorganiczne lub modyfikowane związkami organicznymi o różnych składach chemicznych i właściwościach. Obecnie na powierzchnię szkła nanoszone są różne rodzaje powłok o określonych funkcjach użytkowych. Są to cienkie warstwy wykazujące właściwości:

Czytaj więcej...

Mozaiki na straży przeszłości – upamiętnienie bitwy pod Cedynią

Gdy zbliżała się rocznica bitwy pod Cedynią, było wiadome, że władze postarają się ją wykorzystać w sposób propagandowy. Zwycięstwo wojów Mieszka I nad wojskiem margrabiego Hodona sprzed tysiąca lat idealnie wpisywało się w kultywowany w Polsce Ludowej mit Ziem Odzyskanych – pradawnych ziem piastowskich, które po wielu wiekach powróciły do macierzy. Jak podkreślają historycy, powrót nad Bałtyk, Odrę i Nysę był częścią mitu fundacyjnego PRL, mitu zwycięstwa. Miał utrwalić przekonanie o odwiecznej polskości tych terenów i budować zbiorową tożsamość nowych mieszkańców.

Czytaj więcej...

Nowożytne wyroby szklane ze stanowiska „Teatr Szekspirowski” przy ul. Podwale Przedmiejskie w Gdańsku

Dużą rolę w poznaniu niektórych aspektów życia mieszkańców miast odgrywają wyroby ze szkła, wśród których wyjątkową wartość mają produkty importowane. W przypadku miasta takiego jak Gdańsk, którego pozycja opierała się w głównej mierze na handlu zewnętrznym, a największe zasoby majątkowe skupiały się w rękach kupców istnienie dużej liczby przedmiotów importowanych jest oczywiste.

Czytaj więcej...

Szkła dla immobilizacji odpadów radioaktywnych

Różnego rodzaju odpady towarzyszą działalności człowieka już od wczesnej prehistorii po dzień dzisiejszy i zapewne będą towarzyszyć w bliższej i dalszej przyszłości. Przez wiele lat odpady wyrzucane były bezpośrednio do otaczającego środowiska, prowadząc do jego skażenia substancjami toksycznymi. Ostatnimi czasy ludzkość zrozumiała, że kluczowe staje się odpowiednie nimi zarządzanie, przetwarzanie i późniejsze składowanie, tak aby nie dopuścić do przenikania substancji toksycznych do środowiska naturalnego oraz minimalizować ich ilość. Specyficzną grupę odpadów, która może być szczególnie niebezpieczna dla organizmów żywych, stanowią odpady radioaktywne.

Czytaj więcej...

ISSN 0039-8144

Informujemy, że w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie cookies. więcej informacji...