rys 9

Wstępne badania wpływu dodatku LiF i SiO2 na właściwości ceramiki cyrkonowej

Współczesne kierunki badań nad ceramicznymi materiałami protetycznymi są wyznaczane przez stały wzrost wymagań pacjentów, stomatologów i protetyków w zakresie zarówno trwałości, jak i walorów estetycznych stałych uzupełnień protetycznych.

Do odbudowy naturalnych koron zębowych coraz częściej we współczesnej praktyce protetycznej stosuje się korony całkowicie ceramiczne („all ceramic systems”). Ta grupa materiałów jest w ostatnich latach obiektem intensywnych badań. Poszukuje się tworzyw ceramicznych łączących różne właściwości, takie jak: wysoka wytrzymałość mechaniczna i odporność na kruche pękanie, niska ścieralność, zdolność do dobrego połączenia z innymi materiałami stomatologicznymi, a także, zbliżone do naturalnych tkanek zęba cechy wizualno-estetyczne

Popularne dzisiaj metody wytwarzania cyrkonowych uzupełnień protetycznych polegają na formowaniu kształtu metodą obróbki mechanicznej, wspomaganej techniką komputerowego projektowania i wytwarzania – CAD/CAM [3]. Najszerzej stosowane techniki polegają na wytworzeniu konstrukcji (podbudów) ceramicznych, a następnie ich licowaniu, czyli ręcznym nadaniu ostatecznego kształtu, koloru, odcieni i przeświecalności korony lub mostu.

 

PEŁNA WERSJA ARTYKUŁU DO POBRANIA
dr inż. Zbigniew Jaegermann
Z JaegermannAbsolwent Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w Krakowie. Kierownik Zakładu Technologii Ceramik ICiMB w Warszawie. Prowadzi prace naukowobadawcze z zakresu inżynierii materiałowej, ceramiki, materiałów ceramicznych do zastosowań medycznych. Specjalizuje się w technologii wytwarzania materiałów porowatych i implantów bioceramicznych do regeneracji tkanki kostnej.

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

STRESZCZENIE:

Głównym celem badań opisanych w niniejszym artykule było sprawdzenie, czy dodatki, takie jak LiF i SiO2, mają wpływ na przeświecalność materiałów cyrkonowych Y-TZP (Yttria stabilized Tetragonal Zirconia Polycrystal). W ramach pracy wytworzono próbki do badań w postaci materiału cyrkonowego domieszkowanego fluorkiem litu lub krzemionką, które wypalono w trzech temperaturach spiekania. Ocenę jakości materiałów prowadzono w oparciu o badanie gęstości pozornej, wytrzymałości na zginanie oraz przeświecalności. Do analizy zależności właściwości materiałów od ich mikrostruktury wykorzystano obserwacje materiałów w mikroskopie skaningowym.

Przeprowadzone wstępne badania wykazały negatywny wpływ dodatków fluorkulitu i krzemionki na przeświecalność materiałów cyrkonowych. W przypadku większości materiałów domieszki obniżały przeświecalność i gęstość pozorną materiału w stosunku do materiału niedomieszkowanego. Aby w pełni wyjaśnić zaobserwowane w trakcie badań wstępnych zjawiska, należy zweryfi kować sposób przygotowania materiałów do badań i przeprowadzić szczegółowe badania właściwości fizycznych i budowy domieszkowanych materiałów Y-TZP.

SUMMARY The effect of LiF and SiO2 addition on properties of zirconia ceramics – preliminary study

The main objective of the research described below was to examine whether sintering aids, such as LiF and SiO2, affect the translucency of zirconia Y-TZP materials. In the study test samples were prepared in the form of zirconium material doped with lithium fl uoride and silica, which were sintered at three different temperatures. Assessment of quality of the materials was based on the study of apparent density, fl exural strength and translucency. Analysis of the relationship between properties and microstructure of the materials was based on observations of microstructure using scanning electron microscope.

Preliminary studies have shown negative effects of lithium fl uoride and silica additives on translucency of zirconia materials. In the major part of samples, the dopants used decreased translucency and apparent density of the material compared to the undoped zirconia. In order to complete the explanation of the phenomenon observed during preliminary tests, it is necessary to verify the method of preparation of samples and carry out a detailed study of physical and microstructural properties of doped zirconia Y-TZP materials.

Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne

ISSN 0039-8144

Informujemy, że w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie cookies. więcej informacji...