rys 9

Mullit syntezowany w fazie stałej w złożu proszkowym

Mullit (3Al2O3 · 2SiO2) – ze względu na właściwości fi zyczne takie jak: niski współczynnik rozszerzalności cieplnej, niska przewodność cieplna (np. 6,07 W/mK w 100oC), stabilność termiczna oraz wysoka odporność na pełzanie – jest materiałem o dużym znaczeniu w ceramice tradycyjnej i zaawansowanej. Metoda wytwarzania mullitu związana jest z rodzajem oraz jakością surowców wyjściowych i zależy od sposobu przygotowania reagentów do syntezy termicznej.

 

Można wyróżnić następujące grupy surowców wyjściowych: substancje stałe (tlenki, wodorotlenki, sole i gliny), mieszaniny zoli, mieszaniny zoli i soli, mieszaniny alkoholanów krzemu i soli glinu, mieszaniny alkoholanów glinu i krzemu oraz inne kombinacje [1]. Wysoka homogeniczność (jednorodność) zestawów surowcowych i odpowiednio dobrane parametry procesu termicznego są warunkiem uzyskania produktu o zakładanych właściwościach. W zależności od sposobu przygotowania zestawu surowcowego, temperatury syntezy mullitu różnią się nawet o kilkaset stopni Celsjusza. Najbardziej znane są trzy metody wytwarzania mullitu: kosztowna, lecz dająca mullit o wysokiej czystości metoda chemiczna (m.in. metoda zol-żel), metoda topienia oraz najczęściej stosowana metoda spiekania mullitu (z surowców takich jak glin, kaolin oraz tlenek glinu).

 

PEŁNA WERSJA ARTYKUŁU DO POBRANIA
mgr inż. Piotr Taźbierski
p tazbierskiW Zakładzie Technologii Ceramik Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie zajmuje się pracą naukowo-badawczą dotyczącą ceramiki technicznej. Autor i współautor kilku publikacji naukowych oraz prac badawczych związanych tematycznie z profilem zakładu. Na co dzień w swojej pracy zajmuje się tworzeniem nowych materiałów, ich badaniem oraz łączeniem nauki z przemysłem.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

STRESZCZENIE:
W pracy przedstawiono wyniki wytwarzania mullitu o składzie wyjściowym (3Al2O3 · 2SiO2) syntezowanego z tlenku glinu o uziarnieniu nanometrycznym
oraz amorficznego dwutlenku krzemu. Otrzymane wyniki porównano z efektami syntezy mullitu z surowców o uziarnieniu mikrometrycznym. Spieki mullitu, otrzymane w różnych temperaturach syntezy badano pod względem jakościowego i ilościowego składu fazowego (metoda dyfrakcji rentgenowskiej XRD), jak również zbadano mikrostrukturę z użyciem skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM). W artykule dokonano interpretacji wyników i określono wpływ uziarnienia substratów na zastosowaną temperaturę syntezy.
SUMMARY Mullite powder synthesis by solid state reaction in powder bed
The paper presents interpretation of results mullite the base composition (3Al2O3 · 2SiO2) which have been synthesized from nanometer size alumina and amorphous silicon dioxide. The results were compared to the effects of the mullite synthesis from micrometer size raw materials. Obtained at different temperatures of synthesis, sintered bodies have been analyzed under qualitative and quantitative phase composition (XRD) and microstructure (SEM). The paper presents interpretation results and determinates substrate’s grain size of raw materials dependence on the synthesis temperature.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne

ISSN 0039-8144

Informujemy, że w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie cookies. więcej informacji...