rys 9

Witraże z Grodźca – badania, konserwacja i restauracja trzech kwater witrażowych ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu

W skład zespołu witraży z Grodźca wchodzi czternaście kwater, przedstawiających postaci świętych na architektonicznym tle. Osiem jest w stałej ekspozycji Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Sześć kwater znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Witraże zostały poddane w przeszłości rozmaitym zabiegom konserwatorsko-restauratorskim, wykonanym w bliżej nieokreślonym czasie. Kwatery wrocławskie różnią się od pozostałych ośmiu obecnością romboidalnego oszklenia, okalającego witraże fi guralne, dodanego przypuszczalnie na początku dwudziestego wieku.

 

Znana jest historia zespołu po II wojnie światowej, natomiast wcześniejsze losy witraży nie są jasne. Zgodnie z badaniami Elżbiety Gajewskiej-Prorok, witraże są pochodzenia austriackiego, z pogranicza Karyntii i Styrii, i datowane są na lata 1425-30. Okoliczności, w których witraże znalazły się w Grodźcu są przypuszczalnie związane z odbudową zamku w dziewiętnastym wieku przez hrabiego Beneckego, lub przebudową dokonaną przez niemieckiego architekta Bodo Ebhardta w latach 1906-08. Mogły stanowić przeszklenie dawnego zamku piastowskiego, pałacu lub wieży pałacowej. Po II wojnie światowej, osiem kwater przetransportowano do Krakowa, natomiast sześć zostało w Grodźcu aż do 1966 r. Stały się wtedy własnością Muzeum Narodowego we Wrocławiu, lecz ze względu na zły stan zachowania nie mogły być eksponowane. Były zatem przechowywane aż do 2013 roku, kiedy zostały poddane badaniom, konserwacji i restauracji. Trzy z nich, będące tematem niniejszego artykułu, zostały poddane zabiegom na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki na Akademii Sztuk Pięknych im. Jan Matejki w Krakowie.

 

PEŁNA WERSJA ARTYKUŁU DO POBRANIA
mgr Marta Kamińska
m kaminskaDoktorantka na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Pracuje nad rozprawą doktorską na temat metodyki badań witraży. Aktualnie zaangażowana w projekt badawczy realizowany na ASP w Krakowie, dotyczący średniowiecznych kwater witrażowych. Członkini Komitetu Narodowego Corpus Vitrearum Polska.
   

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

STRESZCZENIE:
Artykuł dotyczy konserwacji i restauracji trzech kwater witrażowych ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Ukazane są wstępne rezultaty badań wykonanych z użyciem nowoczesnych metod analitycznych, w tym makroskanera fluorescencji rentgenowskiej MA- XRF. Przedstawiony jest ogólny przebieg prac konserwatorsko – restauratorskich, z wyszczególnieniem zagadnień estetycznych.
SUMMARY The Grodziec Collection – analysis, conservation and restoration of three stained-glass panels from the National Museum in Wrocław.
The paper concerns three stained glass panels from the National Museum in Wroclaw, which have undergone a conservation/restoration treatment. The preliminary results of the analysis performed by means of modern analytical methods such as X-ray fl uorescence macro scanner MA-XRF, are outlined. The general conservation/restoration treatment is described, with a particular emphasis on the esthetical matter.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne

ISSN 0039-8144

Informujemy, że w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie cookies. więcej informacji...