rys 9

Mikrofalowa solwotermalna synteza nanocząstek tlenku cynku domieszkowanego kobaltem

Proste wyszukiwanie słowa „zinc oxide” w wyszukiwarce naukowej ScienceDirect dało 154 587 trafień (maj 2015 r.) w obrębie różnych obszarów badawczych, między innymi fizyki, chemii, medycyny, nanonauki, nanotechnologii i obszarów interdyscyplinarnych. Tak duża liczba opublikowanych prac naukowych świadczy o rosnącym zainteresowaniu właściwościami i potencjalnym zastosowaniu tlenku cynku, ZnO (rys. 1). Każdego dnia mamy do czynienia z ZnO w sposób bezpośredni lub pośredni, przez kontakt z produktem zawierającym w składzie ZnO.

Czytaj więcej...

Witraże z Grodźca – badania, konserwacja i restauracja trzech kwater witrażowych ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu

W skład zespołu witraży z Grodźca wchodzi czternaście kwater, przedstawiających postaci świętych na architektonicznym tle. Osiem jest w stałej ekspozycji Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Sześć kwater znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Witraże zostały poddane w przeszłości rozmaitym zabiegom konserwatorsko-restauratorskim, wykonanym w bliżej nieokreślonym czasie. Kwatery wrocławskie różnią się od pozostałych ośmiu obecnością romboidalnego oszklenia, okalającego witraże fi guralne, dodanego przypuszczalnie na początku dwudziestego wieku.

Czytaj więcej...

Identyfikacja zjawiska powstawania przebarwień na powłoce niskoemisyjnej szkła stosowanego w szybach zespolonych i jego eliminacja

Wzrost zainteresowania budownictwem energooszczędnym w ostatnich kilku dziesięcioleciach spowodował, że tradycyjne okna zastępuje się nowoczesnymi konstrukcjami, które wykorzystują szyby zespolone. Zwiększony popyt na tego rodzaju produkty powoduje szybki wzrost podaży zarówno ze strony producentów szyb zespolonych, jak też ze strony dostawców komponentów, wchodzących w skład konstrukcji szyb zespolonych. Różnice w technologiach produkcyjnych oraz znaczna ilość różnego rodzaju komponentów mogących mieć zastosowanie w budowie szyb zespolonych to czynniki mające istotny wpływ na jakość wytworzonego produktu. Ponadto, po zamontowaniu w budynku, szyby te mogą być poddane różnym oddziaływaniom środowiska, zależnie od miejsca ich użytkowania.

Czytaj więcej...

Ekspresja ceglanych elewacji na przykładzie architektury niemieckiej i austriackiej

Popularność cegły na tle wszystkich stosowanych materiałów elewacyjnych opiera się głównie na uwarunkowaniach estetycznych, umożliwia ona bowiem uzyskanie zróżnicowanych efektów wizualnych. Analiza wybranych realizacji na terenach dzisiejszych i dawnych Niemiec oraz Austrii pozwala zakładać, że zewnętrzne wykończenia ceglane mogą być głównym składnikiem kompozycji architektonicznej, a więc elementem odpowiadającym za wyrazistość i identyfikowalność tych obiektów w tkance urbanistycznej. Można też zakładać, że niezależnie od dominujących technologii wznoszenia budynków, zastosowanie cegły elewacyjnej charakteryzuje wiele obiektów architektonicznych o szczególnym znaczeniu kulturowym, bez względu na to, w jakim czasie powstały.

Czytaj więcej...

ISSN 0039-8144

Informujemy, że w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie cookies. więcej informacji...