rys 9

Wytwarzanie nanocząstek akagenitu β-FeO(OH) na powierzchni nanorurek węglowych

Zastosowanie nanotechnologii do oczyszczania wody stanowi jeden z intensywnie rozwijających się kierunków badań w ostatnich latach. Wykorzystanie materiałów i struktur posiadających nanometryczny wymiar (poniżej 100 nm) w co najmniej jednym kierunku, zapewnia unikatowe właściwości i funkcjonalności, nieobserwowane w przypadku mikrometrycznych odpowiedników.

Czytaj więcej...

Ornamentyka wybranych kafli piecowych z Krakowa jako przyczynek do badań nad kulturą i społeczeństwem XV i XVI-wiecznego miasta

Najstarszy zespół kafli z terenu Śląska wskazuje, iż piece kaflowe pojawiły się na terenie dzisiejszej Polski w drugiej połowie XIII w., co zapewne można wiązać z napływem na te tereny, w wyniku procesu kolonizacyjnego, ludności z terenów Europy zachodniej. Znaleziska z innych obszarów wskazują, że nowy sposób ogrzewania rozpowszechnił się wśród mieszkańców południowej Polski w połowie XIV w.

Czytaj więcej...

Wpływ czynników środowiskowych na właściwości mechaniczne szczeliw konstrukcyjnych

Szczeliwa konstrukcyjne znajdują szerokie zastosowanie w szkleniu strukturalnym, którego istotą jest mocowanie zestawu szklanego do konstrukcji budynku. Stanowią jedyne spoiwo wiążące szkło lub szyby zespolone z konstrukcją nośną budynku. Masy uszczelniające stosowane w oszkleniach strukturalnych spełniają niezwykle odpowiedzialną funkcję w całej fasadzie i dlatego stawiane są im bardzo wysokie wymagania pod względem wytrzymałości na obciążenia mechaniczne i trwałości. Powinny wykazywać odporność na promieniowanie UV i nie mogą ulegać procesowi degradacji pod wpływem czynników klimatycznych.

Czytaj więcej...

Wstęp do analizy przeciążeń odcinka lędźwiowego kręgosłupa u ceramików, na podstawie przeglądu literatury

Częsty kontakt z nieobojętnymi dla zdrowia substancjami lotnymi oraz pyłami (szkliwa, pigmenty, składniki mas ceramicznych), może powodować choroby pulmonologiczne, zatrucia metalami ciężkimi, pylice. Charakter wykonywanej pracy naraża artystów na niebezpieczeństwo oparzeń, uszkodzeń oczu przez opiłki, zakażenia ran. Także powtarzalność ruchów została oznaczona jako czynnik mogący powodować przeciążenia układu ruchu. Jednakże czynniki zagrożeń mające wpływ na aparat ruchu u ceramików nie zostały zbadane.

Czytaj więcej...

ISSN 0039-8144

Informujemy, że w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie cookies. więcej informacji...