rys 9

Cement i implanty szkło-jonomerowe do stosowania w otochirurgii

W leczeniu różnych postaci niedosłuchu zachodzi potrzeba rekonstrukcji ubytków w łańcuchu kostek słuchowych ucha środkowego. Materiał stosowany do rekonstrukcji powinien być trwały, nie ulegać degradacji oraz posiadać zdolność przenoszenia wibracji wywołanych przez fale dźwiękowe. Zastosowanie wszczepów autogennego lub allogennego jest bardzo uciążliwe dla pacjenta, a dodatkowo sprawę komplikuje powstawanie zrostów i degradacja biologiczna. W związku z tym, w wielu krajach od lat próbuje się wytwarzać implanty do rekonstrukcji łańcucha kostek słuchowych z różnych sztucznych materiałów.

Długoterminowe obserwacje kliniczne związane z zastosowaniem implantów wykonanych z teflonu, węgla szklistego czy polietylenu wysokocząsteczkowego pokazały w dość krótkim czasie u ok 20% pacjentów powstanie mechanicznych lub biochemicznych uszkodzeń zastosowanego materiału, a co za tym idzie pogorszenie słuchu. Również zastosowanie implantów z Bioszkła-Ceravital nie spełniło oczekiwań otochirurgów z powodu szybkiej degradacji.

 

Autorzy:
prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński *, mgr inż. Joanna Karaś **, dr inż. Tadeusz Floriańczyk **
* Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu (Światowe Centrum Słuchu), Kajetany
** Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Warszawa

 

STRESZCZENIE:
W artykule przedstawiono cement i implanty szkłojonomerowe, do stosowania w otochirurgii, opracowane i wytworzone w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Leczenie niedosłuchu wymaga rekonstrukcji ubytków w łańcuchu kosteczek słuchowych w uchu środkowym w przypadkach patologicznych spowodowanych przewlekłymi stanami zapalnymi, urazem lub wadami wrodzonymi. Kliniczne badania zostały przeprowadzone w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach. W artykule zaprezentowano wyniki tych długoterminowych badań. Zastosowanie materiałów szkło-jonomerowych jest najlepszym sposobem trwałego odtworzenia uszkodzonego układu przewodzącego w uchu środkowym, umożliwia szeroki zakres anatomicznych rekonstrukcji ubytków kostnych będących rezultatem procesów chorobowych lub usunięcia chirurgicznego.
Anatomiczne rekonstrukcje pozwalają odzyskać pierwotną i optymalną funkcję leczonych struktur. Zastosowanie implantów szkło-jonomerowych znacząco skraca czas operacji. W jednakowym stopniu są one przydatne w leczeniu otochirurgicznym dzieci i dorosłych.
SUMMARY Glass-ionomer cement and implants for use in otosurgery
In this paper glass-ionomer cement and implants for use in otosurgery, which were developed and produced at the Institute of Ceramics and Building Materials, were presented. Treatment of hypoacusia requires defects to be reconstructed in the ossicular chain of middle ear in the cases of pathology resulting from chronic ear inflammations, trauma or congenital malformations. The clinical studies have been performed at the Institute of Physiology and Pathology of Hearing in Kajetany. Results of these long-term studies were presented. The application of glass-ionomer materials is the best method giving excellent results with regard to the reconstruction of a damaged conducting system in the middle ear. The use of cement and implants allows the wide range of anatomical reconstructions of bone defects that are result of disease processes or surgical removal. The anatomic reconstructions allow to restore primary and optimal function of the treated tissues. Application of glass-ionomer implants enables significant reduction in operation time. The glass-ionomer cement and implants are equally useful for reconstructive surgery in children and adults.
Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma 1/2013.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.

ISSN 0039-8144

Informujemy, że w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie cookies. więcej informacji...