rys 9

Materiały ceramiczne dla protetyki stomatologicznej – właściwości optyczne i mikrostrukturalne wybranych materiałów cyrkonowych

W nowoczesnej protetyce stomatologicznej szczególnie duży nacisk kładzie się na estetykę odbudowy zarówno ubytków zębowych, jak też stałych uzupełnień protetycznych. Istotne znaczenie dla ich wyglądu estetycznego, a tym samym dla nierozróżnialności sztucznych koron od naturalnych zębów ma przeświecalność materiału, z którego wykonana jest podbudowa uzupełnienia.

Porównawcze badania przeświecalności w połączeniu z badaniami mikrostruktury materiałów cyrkonowych mają szansę pomóc w wyjaśnieniu wpływu mikrostruktury na przeświecalność tego typu materiałów. Problem jest ważny, gdyż największy wysiłek badawczy producentów materiałów dla protetyki jest skierowany w ostatnich latach na poprawienie cech estetycznych uzupełnień protetycznych, co w głównej mierze zależy od cech optycznych użytych materiałów. Jednakże zarówno literatura fachowa jak i informacje firm komercyjnych zawierają niewiele danych liczbowych dotyczących przeświecalności materiałów.

W opisach komercyjnych materiałów ceramicznych stosowanych w protetyce stomatologicznej większość producentów praktycznie nie podaje wartości liczbowych dotyczących takich cech optycznych, jak: przeświecalność i barwa. Szczególnie w przypadku przeświecalności utrudnia to porównywanie jakości oferowanych materiałów. Odrębnym problemem jest brak unifikacji metod oceny przeświecalności materiałów, co dodatkowo komplikuje porównywanie wartości podawanych przez producentów.

 

Autor: dr inż. Zbigniew Jaegermann
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Zakład Bioceramiki

 

STRESZCZENIE:
Celem badań było wybranie metody oznaczania przeświecalności, porównanie cech optycznych wybranych materiałów cyrkonowych, a także próba określenia zależności przeświecalności od wybranych właściwości fizycznych i cech mikrostrukturalnych materiałów cyrkonowych. Przygotowano i zbadano próbki komercyjnych materiałów cyrkonowych stosowanych w protetyce stomatologicznej w zakresie ich podstawowych właściwości fizycznych i optycznych (gęstość pozorna, barwa, przeświecalność, białość). Ponadto wykonano badania mikroskopowe morfologii porów i ziaren oraz przeprowadzono ocenę zależności przeświecalności od właściwości fizycznych i budowy materiałów cyrkonowych. Scharakteryzowano właściwości optyczne badanych materiałów cyrkonowych i wskazano właściwości, które miały największy wpływ na przeświecalność materiałów.
SUMMARY Ceramic materials for dental prosthetics – optical and microstructural properties of zirconia ceramics
The aim of the work was to select the method of determine the value of translucency, a comparison of the optical characteristics of the selected zirconia materials, as well as an attempt to determine the relationships between the translucency and selected physical properties and microstructure characteristics of zirconia materials. The samples of commercial zirconia materials used in prosthetic dentistry were prepared and studied their basic physical and optical properties (apparent density, color, translucency, whiteness). Microscopic examination of pores and grain morphology was also performed, as well as translucency dependence on the physical properties and structure of zirconia ceramics was evaluated. In summary, characteristics in terms of the optical properties of the test materials were achieved and properties that, based on the research, had the greatest impact on translucency of materials were indicated.
Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma 2/2013.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.

ISSN 0039-8144

Informujemy, że w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie cookies. więcej informacji...